ФОРМУЛЯР ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА НЕЖЕЛАН/СЕРИОЗЕН НЕЖЕЛАН ЕФЕКТ ПРИ УПОТРЕБА НА КОЗМЕТИЧЕН ПРОДУКТ

Този формуляр служи за съобщаване на нежелани ефекти от приложението на козметични продукти, дистрибутирани изключително от Натурпродукт ООД, София-1592, бул. Христофор Колумб № 64; тел. (02) 979 12 19.

За да е валидно Вашето съобщение, то трябва да се изпрати с приложената Декларация-съгласие за обработване на лични данни.

Моля, изтеглете и попълнете бланката и Декларацията и ги изпратете на имейл: safety@naturpro.com

Изтегляне на формуляра

Изтегляне на Декларация